Begeleiding op basis van speltherapie

FloorPlay (speltherapie) is bedoeld voor ouders, begeleiders en hulpverleners van kinderen tussen de 0 en 7 jaar die speciale aandacht nodig hebben. Daarbij hebben we een brede variatie aan ontwikkelingsproblematiek voor ogen, waaronder bijvoorbeeld autisme spectrum stoornissen (ASS).

Floorplay (speltherapie) is zowel gebaseerd  op het gedachtegoed van Stanley Greenspan, zoals hij dat neergelegd heeft in zijn DIR/Floortime-model alsook op het werk van Rick Solomon, die in de USA een succesvol programma heeft ontwikkeld, het PLAY-project, waarbij ouders getraind worden in de intensieve (spel)begeleiding van hun kinderen.